Xəbər lenti‎ > ‎

AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvlüyünə seçkilər haqqında elan

Отправлено 20 мар. 2014 г., 2:35 пользователем Murad Nabibekov   [ обновлено 20 мар. 2014 г., 2:43 ]

20.03.2014, 12:53


AMEA Rəyasət Heyətinin 12 mart 2014-cü il tarixli nömrəli 9/23 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
 
 
AMEA-nın elmi bölmələri üzrə ixtisaslar
 
 
Həqiqi üzvlər (akademiklər)
 
 
Müxbir üzvlər


Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri bölməsi:


Fizika
2 müxbir üzv
Riyaziyyat
1 həqiqi üzv
 
1 müxbir üzv
İnformatika
1 həqiqi üzv
Texniki elmlər
1 müxbir üzv


Kimya elmləri bölməsi:


Kimyəvi kinetika və kataliz

1 həqiqi üzv

Qeyri-üzvi kimya
 -
1 müxbir üzv


Yer haqqında elmlər bölməsi:


Geofiziki axtarış üsulları

1 həqiqi üzv

Geologiya
1 həqiqi üzv
Geomexanika
1 həqiqi üzv
Coğrafiya
1 həqiqi üzv
Geofizika
1 müxbir üzv
Seysmologiya
1 müxbir üzv
Geotektonika
1 müxbir üzv
Okeanologiya
1 müxbir üzv


Biologiya və tibb elmləri bölməsi:


Tibb


2 müxbir üzv
Bitki fiziologiyası
1 müxbir üzv


Humanitar və ictimai elmlər bölməsi:


Dilçilik

1 həqiqi üzv

Ədəbiyyatşünaslıq
1 həqiqi üzv
2 müxbir üzv
Sənətşünaslıq
1 həqiqi üzv
1 müxbir üzv
Tarix
2 müxbir üzv
Şərqşünaslıq
1 müxbir üzv


Naxçıvan bölməsi:


Biologiya


1 müxbir üzv
Dilçilik
1 müxbir üzv
İqtisadiyyat
1 müxbir üzv


 Gəncə bölməsi:


Kimya

1 həqiqi üzv

Tarix
1 müxbir üzv
Biologiya
1 müxbir üzv
_________________
Mənbə: science.az